13. Mar, 2020

Coronavirus, Covid-19

Med tanke på rådande situation gällande Corona virusets spridning är det viktigt att vi alla tar vårt personliga ansvar och gör det vi kan för att förhindra ytterligare smittspridning.

Jag vill be alla som som varit i riskområden, eller haft nära kontakt med någon som befunnit sig på sådana, att vänta med att besöka mig till efter rekommenderad inkubationstid på 14 dagar.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber bör du boka om din massage till ett senare tillfälle.

Välkommen när du är frisk och pigg!